Rendelési feltételek (ÁSzF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a WiTech és Társa Kreatív Mérnöki Iroda Kft. (a továbbiakban Üzemeltető) által üzemeltetett „gloogloowebshop.hu” webáruház használatára és a weboldalon végzett áruértékesítésre vonatkozó feltételeket.

A gloogloowebshop.hu webáruház böngészésével és használatával (regisztráció illetve megrendelés) Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, továbbá az ebben megfogalmazott adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért, azokat elfogadta; nyilatkozik továbbá, hogy a webáruház megfelel az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ÁSZF ismerete a felhasználó kötelezettsége.

Jelen ÁSZF letölthető pdf formátumban, ezzel a webáruház eleget tesz 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. §-ban foglalt kötelezettségének.
A gloogloowebshop.hu webáruházban való megrendelés illetőleg vásárlás esetén ún. távollévők között kötött szerződés jön létre.
Jelen szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A szerződés nyelve: magyar.

1.) A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK ADATAI

A webshop üzemeltetője:
WiTech és Társa Kreatív Mérnöki Iroda Kft.

Székhely:
2095 Pilisszántó, Akácos-liget utca 4.

Vezető tisztségviselő: Dalocsa Ágnes
Telefonszám: +36 30/919-4365
Email: info@glooglooshop.hu
Weboldal:gloogloowebshop.hu

Ügyfélszolgálat (telefon, email): hétfőtől-péntekig 9-17 óráig.

Adószám: 23850387-2-13
Közösségi adószám: HU23850387
Cégjegyzék szám: 13-09-154939
Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

Bankszámlaszám: 10702143-67188750-51100005 CIB Bank

Csomagküldő kereskedelem nyilvántartásba vétele:
3/2012/B. számon, 2012. július 26-án (Pilisszántó Község Jegyzője, ügyiratszám: 711/2012.).

A webáruház adatvédelmi nyilvántartási számai: NAIH-64336/2013, NAIH-64337/2013.

Kamarai tagság:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedemi és Iparkamara
Az üzemeltető kamarai nyilvántartási száma: PE23850387.

A WEBÁRUHÁZ TÁRHELYSZOLGÁLTATÓJÁNAK ADATAI:
Cégnév:
KontorNET Bt.
Székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
Email: info@startuzlet.hu


2.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
(termékek körének ismertetése, alapvető tudnivalók, fogalmak)

A gloogloowebshop.hu webáruházban kézzel készült egyedi GlooGlooShop illetve kis szériás árukat kínálunk: divatékszereket, öltözék kiegészítőket, lakástextil és lakásdekorációkat, ajándéktárgyakat, esküvői árukat. A GlooGlooShop termékeket saját terveink alapján alkotjuk.

Néhány termékünket megrendelés alapján készítjük csak el (ezt minden esetben feltüntetjük az adott terméklapon), ebben az esetben néhány munkanapos elkészítési idővel kérjük, hogy számoljon. A rendelésre készülő áruk űrlapján szereplő fotók ebből adódóan csak illusztrációk, az elkészülő termék(ek) kis mértékben eltérhet(nek) a fotókon látottaktól. Minden további esetben a konkrét eladásra kínált termékekről készült fotókat közöljük az adott termék űrlapján!

Cégünk jelenleg nem rendelkezik árusításra kialakított külön bolthelyiséggel, így a kiválasztott termékek előzetes személyes megtekintésére nincs lehetőség. Termékeinket kizárólag online, szállítással rendelhetik meg.

A webshopban található áruk mellett feltüntetett árak forintban értendők, minden esetben bruttó árak, az Áfa-t tartalmazzák! A termékek ára a megrendelés leadásának idejében (napján) a webáruházban feltüntetett, azaz érvényben lévő ár. Kedvezményes (vagy pillanatnyi) ár esetén a feltüntetett ár már tartalmazza a jelzett kedvezményt. A mindenkori árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A termék ára nem tartalmazza a szállítási költséget. A szállítási költség külön tételként került felszámításra, s magában foglalja a csomagolási költséget is.

A termékekről illusztrációként látható fotók saját készítésűek, más oldalakon való leközlésükhöz csak a forrás megjelölésével járulunk hozzá. A fotózási kellékek nem tartoznak a termék(ek)hez, a modelles fotókat csak illusztrációs célból közöljük, ezek nem mindig kapcsolódnak közvetlenül a konkrét termékhez!

Bár igyekszünk valósághű fényképeket készíteni termékeinkről, a fotók színárnyalatainak észlelése a készülék monitor beállításaitól is nagyban függ, ezért a kiszállított termék színének a Megrendelő szubjektív elvárásaitól való kismértékű különbözősége előfordulhat.

A gloogloowebshop.hu weboldalon található GlooGlooShop által alkotott áruk, az értékesítésre kínált árukról készült fotók és az ezek felhasználásával készített egyéb grafikai alkotások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény értelmében szerzői művek, így a törvényben foglalt szerzői jogvédelem alatt állnak. 

FOGALMAK:

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt:

 • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

 • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru)

Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse

Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Interoperabilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy együtt tudjon működni olyan hardverrel és szoftverrel, amely eltér attól, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Kompatibilitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy - átalakítás szükségessége nélkül - együtt tudjon működni olyan hardverrel vagy szoftverrel, amellyel az azonos típusú árukat, digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatásokat általában együtt használják

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Tartós adathordozó: bármely olyan eszköz, amely lehetővé teszi a fogyasztó vagy a vállalkozás számára a személyesen neki címzett adatoknak a jövőben is hozzáférhető módon és az adat céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt adatok változatlan formában történő megjelenítését

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

3.) REGISZTRÁCIÓ

A gloogloowebshop-ban az árukat regisztráció nélkül is böngészheti, a vásárlás felhasználói regisztrációval, vagy vendégként is lehetséges.
A regisztrációt egyszer elegendő végrehajtania, a későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell többször elvégeznie. A regisztrálással kifejezetten elismeri, hogy jelen ÁSZF-et elolvasta, ismeri és azokat elfogadja.
Ha vendégként vásárol, az adatokat minden vásárlás alkalmával ki kell töltenie.

A regisztráció a vásárláshoz szükséges adatokat tartalmazza, az ott megadott adatokat a megrendelések teljesítése céljából használjuk fel. Az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, azokat más részére nem szolgáltatjuk ki.

Fontos, hogy regisztráltként illetve vendégként az űrlap kitöltésekor ügyeljen adatai megadásának pontosságára, mert a bevitt adatok alapján kerül visszaigazolásra, szállításra, illetve számlázásra a termék.
Amennyiben regisztrált vásárlónk, úgy adatainak helyességét a későbbiekben folyamatosan ellenőrizheti illetve korrigálhatja az ismételt belépés után.

Amennyiben rosszul töltötte ki az űrlapot és nem helyesen adta meg email címét, úgy a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudjuk. A megrendelés helytelen kitöltéséből eredő kényelmetlenségekért, károkért felelősséget nem tudunk vállalni.

 
4.) A VÁSÁRLÁS MENETE

Vásárló a megrendelés elküldésével szerződéskötésre ajánlatot tesz, mely ajánlatához kötve marad. A megrendelés szerződéskötési nyilatkozatnak minősül. A megrendelés Üzemeltető által belső üzenetben küldött megerősítő üzenetével jön létre a szerződés, amit mindkét fél köteles teljesíteni. Ennek megfelelően a Vásárló köteles a termékért fizetendő vételárat az Eladónak/Üzemeltetőnek megfizetni, a terméket megvenni, az Eladó/Üzemeltető pedig köteles a felkínált terméket a megjelölt áron a Vásárlónak eladni.

Megrendelést csak a szükséges adatok megadásával (űrlap kitöltésével) tud feladni, részletesen lásd a 3.) Regisztráció pontban foglaltakat.

A vásárlás menete:

1. A megvásárolni kívánt terméket annak darabszámának beírásával majd a „Kosárba helyezés” gomb megnyomásával helyezze a kosárba.

2. Amennyiben szeretne további terméket is megvásárolni, azokat egymás után ugyanígy kosárba helyezheti. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, a „Kosár” mezőben ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Ilyenkor még átírhatja a darabszámot, vagy törölheti a kosárba helyezett termék(ek)et.

3. A „Szállítási és fizetési mód”-ok közül válassza ki az Önnek megfelelő opciót. A szállítási költségekről részletes tájékoztatót jelen ÁSZF 5./C) pontjában olvashat. A csomagolásért külön díjat nem számítunk fel.

4. A „Megrendelés” gomb megnyomásával ellenőrizheti megrendelését, valamint indíthatja a megrendelést.

5. A megrendelés leadását követően a rendszer azonnal automatikus visszaigazolást (Rendelés visszaigazolás) küld a Megrendelő által megadott email címre. Ebben a levélben tájékoztatót is talál az elállási/felmondási jogra vonatkozóan.

6. FIGYELEM!

A megrendelés elküldése után 24 órán belül a regisztráció során megadott email címre - a rendszer automatikus visszaigazolását követően - KÜLÖN EMAILT küldünk a megrendelés tartalmáról, a fizetendő végösszegről, illetve tájékoztatót az elállási/felmondási jogra vonatkozóan. (Amennyiben Ön online bankkártyával fizetett, akkor a sikeres/sikertelen tranzakció kerül visszaigazolásra.)

A megrendelés végösszege tartalmazza a termékek árát, a szállítási / csomagolási / postaköltséget, valamint az Áfa-t.
A visszaigazolásban feltüntetjük a megrendelés sorszámát, amelyre hivatkozni lehet a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés során, illetve a kiválasztott fizetési/szállítási opciónak megfelelően banki előreutalás esetén számlaszámunkat, rózsaszín csekkes fizetés esetén pedig postacímüket.
Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik meg a Megrendelőhöz, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

7. Amennyiben Ön nem online bankkártyás fizetéssel vásárolt, kérjük, hogy megrendelésének pénzügyi rendezését a webáruházunk visszaigazoló emailje alapján kezdje csak meg!

8. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.) FIZETÉS MÓDOK, SZÁLLÍTÁS, SZÁMLA, AJÁNDÉKUTALVÁNY

A) FIZETÉSI MÓDOK

Az alábbi fizetési módok közül választhat:

1.) ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS:

A megrendelés leadásakor Önt átirányítjuk a CIB Bank bankkártyaelfogadó felületére, ahol gyorsan és biztonságosan tud fizetni bankkártyával.

 • Azonnal fizetve van és ellentétben az utalással Önnek nem kerül pénzébe a tranzakció!

 • Egyszerű és gyors (a CIB Bank részletes tájékoztatásáért kattintson ide)

 • Online bankkártyás fizetés esetén is minden esetben a megadott és a webáruházban aktuális díjszabásnak megfelelően szállítjuk Önnek megrendelését FOXPOST házhozszállítással illetve FOXPOST csomag automata segítségével (15.000 Ft feletti rendelés esetén pedig INGYENES a szállítás, kizárólag belföldre és FOXPOST csomagautomatába)!

2.) Számlaszámunkra történő BANKI ELŐREUTALÁS:

Amint megkapta a megrendelést visszaigazoló emailünket, kérjük, hogy a megrendelés és a szállítás teljes összegét utalja át a megadott bankszámlánkra.

Amint beérkezik az összeg, igyekszünk a lehető leghamarabb elindítani a csomagját az Ön által kiválasztott szállítási módnak megfelelően.

Adataink az utaláshoz:

 • Kedvezményezett neve: WiTech és Társa Kreatív Mérnöki Iroda Kft.

 • Bankszámlaszám: 10702143-67188750-51100005 (CIB Bank)

 • Közlemény rovatba: rendelés sorszáma

3.) Utánvéttel NEM postázunk!

4.) A banki készpénzes pénztári befizetés pluszköltségét a bank cégünkre hárítja, így ezt nem áll módunkban átvállalni, elfogadni!

B) SZÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Az alábbi szállítási díjak kizárólag Magyarország területére érvényesek! Külföldre történő szállítás esetén egyedi árakat alkalmazunk, kérje segítségünket!

1.) FOXPOST házhozszállítás - 2.400 Ft

- Termékeinket biztonságos csomagolásban, FOXPOST házhozszállítással továbbítjuk a Megrendelő részére - a Vásárló által megadott szállítási címre.

- A csomagokat a pénz beérkezésétől számítva maximum 3 munkanapon belül adjuk át a FOXPOST-nak.

- Amennyiben rossz kézbesítési címet adott meg, vagy a küldeményt nem veszi át és az visszaérkezik címünkre, úgy az ismételt kézbesítés díját nem áll módunkban átvállalni!

- Kérjük, hogy sérült, bontott csomagot ne vegyen át, illetőleg ebben az esetben mindenképpen kérje jegyzőkönyv felvételét a kézbesítő futártól!

2.) Kézbesítés FOXPOST csomag automatába - 1.150 Ft

- Országosan több száz automata közül választhatja ki rendeléskor az Önnek legmegfelelőbbet!

- A csomagokat a pénz beérkezésétől számítva maximum 3 munkanapon belül visszük el az automatába.

- Amennyiben csomagjáért nem megy a FOXPOST által megadott határidőn belül és az visszaérkezik címünkre, úgy az ismételt feladás díját nem áll módunkban átvállalni!

- Ha az egyidejűleg megrendelt termékek összértéke eléri illetve meghaladja a bruttó 15.000 Forintot, a szállítás költségét átvállaljuk - kizárólag belföldre és FOXPOST csomagautomatába.

3.) Kézbesítés Posta Pontra (Magyar Posta Zrt.) - 990 Ft

- Országosan több száz Posta Pont átvételi hely közül választhatja ki rendeléskor az Önnek legmegfelelőbbet!

- A csomagokat a pénz beérkezésétől számítva maximum 3 munkanapon belül visszük el az automatába.

- Amennyiben csomagjáért nem megy a Magyar Posta Zrt. által megadott határidőn belül és az visszaérkezik címünkre, úgy az ismételt feladás díját nem áll módunkban átvállalni!

4.) Kézbesítés MPL csomagautomatába (Magyar Posta Zrt.) - 990 Ft

- Országosan több száz automata közül választhatja ki rendeléskor az Önnek legmegfelelőbbet!

- A csomagokat a pénz beérkezésétől számítva maximum 3 munkanapon belül visszük el az automatába.

- Amennyiben csomagjáért nem megy a Magyar Posta Zrt. által megadott határidőn belül és az visszaérkezik címünkre, úgy az ismételt feladás díját nem áll módunkban átvállalni!

5.) MPL házhozszállítás - 1.990 Ft

- Termékeinket biztonságos csomagolásban, MPL  házhozszállítással továbbítjuk a Megrendelő részére - a Vásárló által megadott szállítási címre.

- A csomagokat a pénz beérkezésétől számítva maximum 3 munkanapon belül adjuk át az MPL-nek.

- Amennyiben rossz kézbesítési címet adott meg, vagy a küldeményt nem veszi át és az visszaérkezik címünkre, úgy az ismételt kézbesítés díját nem áll módunkban átvállalni!

- Kérjük, hogy sérült, bontott csomagot ne vegyen át, illetőleg ebben az esetben mindenképpen kérje jegyzőkönyv felvételét a kézbesítő futártól!

6.) Személyes átvétel - ingyenes

Kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján, a székhelyünkhöz közel élő Vásárlók esetében sor kerülhet a megrendelés személyes átvételére is, függetlenül a vásárlás végösszegére.

Az alábbi településeken van erre lehetőség: Pilisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Solymár, továbbá Budapest XXI. kerület (Csepel).

Ha a személyes átvételt választja, kérjük, hogy a szállítási lehetőségeknél a Személyes átvétel opciót jelölje meg!
Csak ebben az esetben INGYENES a szállítás!

C) SZÁLLÍTÁSI DÍJAK

FOXPOST szállítási díjak:

Vásárlás bruttó végösszege

FOXPOST házhozszállítás

Kézbesítés díja FOXPOST csomag automatába

0 - 14.999 Ft

2.400 Ft  

1.150 Ft  

15.000 Ft felett

2.400 Ft  

0 Ft  

Magyar Posta Zrt. szállítási díjai 2024. március 28-tól:

Szállítás Posta Pontra

Szállítás MPL csomagautomatába

MPL házhozszállítás

990 Ft  

990 Ft  

1.990 Ft  

D) KÖRNYEZETVÉDELEM

Mi szeretjük a természetet. Környezetünk védelme érdekében fontosnak tartjuk, hogy lehetőség szerint egy dobozt többször is felhasználhassunk, ezzel is igyekszünk a felesleges hulladékok keletkezését megakadályozni. Termékeink csomagolásakor - az igényesség figyelembevétele mellett - ezt az elvet követjük.

Köszönjük, ha a kidobásra ítélt csomagolást Ön is szelektív gyűjtőbe helyezi el!

E) SZÁMLA

A számlát minden esetben papír alapon, a csomaggal együtt kapja meg, elektronikus úton nem küldünk számlát.

F) GlooGlooShop AJÁNDÉKUTALVÁNY

A GlooGlooShop ajándékutalványa kíváló ajándék lehet, mert a megajándékozott döntheti el, hogy milyen termékre szeretné beváltani webáruházunkban - egyre vagy akár többre.

Mennyibe kerül s hogy jut el a címzetthez az utalványt?
A kiválasztott ajándékutalványon szereplő érték + aktuális ajánlott postaköltség - ebből tevődik össze az utalvány ára.
A GlooGlooShop ajándékutalvány bruttó 2.000 forint vagy bruttó 5.000 forint értékben, általunk készített kézműves termék (azaz, nem online-utalvány).
Vásárlást követően az ajándékutalványt postai úton juttatjuk el a vásárló részére.
Lehetőség van arra is, hogy a vásárló által megajándékozni kívánt személy közvetlen postacímére küldjük az utalványt,ebben az esetben kérjük, hogy vásárláskor a Megjegyzés rovatban tüntesse fel a teljes és pontos postacímet (név + cím)!
Kérjük vegye figyelembe, hogy a pontatlan adatközlésből eredő károkért (pl. meghiúsult postai kézbesítés...) az ajándékutalványok esetében sem vállalunk felelősséget!

Az utalvány beváltása
Ha Ön rendelkezik GlooGlooShop ajándékutalvánnyal, akkor a www.gloogloowebshop.hu webáruház teljes kínálatából (beleértve az akciós termékeket is) választhat, az utalvány értékének keretéig.
Az ajándékutalvány értékét ki lehet egészíteni beváltáskor, de az utalvány értékéből készpénzben nem tudunk visszaadni. Ezért érdemes az utalványt teljes egészében felhasználni.
Az ajándékutalvány készpénzre nem váltható.
Az ajándékutalvány beváltása csak egy alkalommal történhet, de egyidejűleg akár több terméket is vásárolhat egy utalvánnyal.
Egy vásárlás alkalmával kizárólag egy ajándékutalványt tud érvényesíteni!
A termékeknél feltüntetett árak bruttó árak!

Kérjük vegye figyelembe, hogy egyedi illetve kis szériás termékeket készítünk illetve forgalmazunk, így előfordulhat, hogy a választott terméket csak megrendelésre, néhány napos várakozási idővel tudjuk elkészíteni. A készleten nem lévő, de rendelhető termékek állapotát mindig jelezzük az adott termék adatlapján.

Az utalvány érvényessége illetve érvényesítése
Az ajándékutalványt a kártyán feltüntetett időpontig bezárólag lehet érvényesíteni.
Az ajándékutalványt az érvényességi idő lejárta után nem áll módunkban meghosszabbítani!

Az utalványokat a kártyán található érvényesítő kóddal tudja a www.gloogloowebshop.hu webáruházban érvényesíteni.

Az érvényesítés folyamata rendkívül egyszerű:
1.) Helyezze a Kosarába a megvásárolni kívánt terméke(ke)t.
2.) Válassza ki a Szállítási/fizetési módok közül az Önnek leginkább kedvezőbbet.
3.) A Szállítási/fizetési mód választás alatt közvetlenül talál egy KUPON mezőt. Írja be a KUPON mezőbe az ajándékutalványon feltüntetett kódot.
4.) A mező mellett jobboldalon közvetlenül nyomja meg az Érvényesít gombot!
5.) A sikeres érvényesítést követően az utalvány összegét a rendszer automatikusan levonja a kosár tartalmának végösszegéből (kérjük feltétlen ellenőrizze le!)
6.) A megrendelést követően a végösszegnél feltüntetett összeget kell az Ön által kiválasztott Szállítási/fizetési módnak megfelelően rendeznie cégünk felé.
7.) Rendelésének további menetére webáruházunk jelen Általános Szerződési Feltételei az irányadóak!

Fizetés kuponnal: webáruházunkban lehetőség van kuponkódok beváltására. A kuponkódok beváltásának szabályai megegyeznek az 5/D.) pontban, az Utalványoknál részletezett érvényesítési folyamattal.

6.) A GlooGlooShop TÖRZSVÁSÁRLÓI HŰSÉGPROGRAMRÓL(FIGYELEM: 2021. január 1-től átmenetileg szünetel!)

Visszatérő vásárlóink hűségét jutalmazzuk!
A hűségprogram lényege, hogy a regisztrált vásárló a rendelése után pontokat kaphat és ezeket a pontokat egy későbbi vásárláskor kuponként beválthatja, ezzel csökkentheti rendelésének végösszegét.

További részletek:

 • A hűségpontok csak teljesített állapotú rendelések után járnak.
 • 1 gyűjtött pont 1 Ft-ot ér.
 • A szállítási díjak után nem jár pont.
 • A szállítási díjhoz nem használható fel gyűjtött pont.
 • A gyűjtött pontok kuponként használhatóak fel, így egyszerre más kuponnal nem kombinálható a pontok levásárlása!
 • A vásárló az adott termék után járó hűségpontot a termék adatlapon tekintheti meg, a termékleírás legvégén.
 • A korábbi vásárlások után járó hűségpontokat a bejelentkezést követően tudja felhasználni a kosár oldalon a vásárló.
 • A vásárláskor felhasználni kívánt pontok számát a vásárló szabadon megadhatja (nem kötelező az összes pontot felhasználnia).
 • A rendelkezésre álló hűségpontokról a vásárló a belépést követően a bejelentkezés doboz Hűségprogram menüpontjában tájékozódhat.

7.) GlooGlooShop HÍRLEVÉL

A GlooGlooShop hírlevélre feliratkozott vásárlók tájékoztatást kaphatnak akcióinkról.
A regisztrációt követően, hírlevelünkre feliratkozni webáruházunk oldalán van lehetőség, leiratkozni a hírlevél alján található leiratkozó link segítségével bármikor, korlátozás és indoklás nélkül van mód.
Hírlevelünkre való feliratkozással Ön kifejezetten hozzájárul a hírlevéllel való közvetlen megkeresésre a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény alapján.

Cégünk hírlevélszolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-64336/2013. 

8.) PANASZÜGYINTÉZÉS, JÓTÁLLÁS, GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK

A) A panaszügyintézés helye és módja

Cégünk jelenleg nem rendelkezik árusításra külön kialakított saját bolthelyiséggel, a webshopban található kézműves árukat kizárólag online értékesíti.

Panaszait így írásban (levélben/emailben), vagy szóban (telefonon) az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

- levélben: WiTech és Társa Kreatív Mérnöki Iroda Kft., 2095 Pilisszántó, Akácos-liget utca 4.

- emailben: info@glooglooshop.hu

- telefonon: +36 30 919-4365

Panaszainak kivizsgálásához szükséges, hogy minden, a Megrendelő/Vevő azonosításához szükséges adatot megadjon (név, cím, telefon), továbbá szükséges a megrendelés azonosítószámának feltüntetése is!
A telefonon érkező panaszokat igyekszünk azonnal megvizsgálni és tájékoztatni álláspontunkról a panaszost.
Ha a Megrendelő/Vevő nem ért egyet a szóban tett panaszára kapott válasszal, kérjük, hogy írásban is tegye meg panaszát!
Ebben az esetben 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, indokoljuk panaszát.
A panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrizzük.

B) Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az előzetesen lefolytatott tárgyalások során Üzemeltető és Vevő között az esetlegesen fennálló jogvita nem rendeződik, úgy a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

1.) Miután a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak a vásárlók.
A járási hivatalok elérhetőségét itt találja.

2.) Továbbá kezdeményezhető Békéltető Testület eljárása:
Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

3.) Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot itt érheti el.
Az online vitarendezési platform segítségével az uniós fogyasztók és kereskedők egyablakos rendszer keretében rendezhetik mind a belföldi, mind a határokon átnyúló internetes vásárlásokkal kapcsolatos vitáikat. A platform a vitás kérdéseket a nemzeti alternatív vitarendezési testületekhez továbbítja, amelyek kapcsolatban állnak a platformmal, és a tagállamok minőségi kritériumok alapján választották ki őket, majd erről értesítették a Bizottságot.

A platform fő jellemzői:

 • A platform felhasználóbarát és bármilyen típusú eszközön elérhető. A fogyasztók közvetlenül a platformon, három egyszerű lépésben tölthetik ki a panasztételi űrlapot (regisztráció szükséges).
 • A platform lehetőséget biztosít arra, hogy a felhasználók a teljes vitarendezési eljárást online bonyolítsák le.
 • A platform többnyelvű. A platform fordítói szolgáltatás biztosítása révén segíti a különböző európai országokból származó feleket érintő viták rendezését.

C) Garancia, jótállás

A 2021. január 1-től változtak a jótállásra vonatkozó előírások. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet értelmében és a rendelet mellékletében felsorolt jótállás alá eső termékek felsorolását tekintve, a webshopban értékesítésre kerülő termékek nem minősülnek új tartós fogyasztási cikkeknek, így kötelező jótállás nem vonatkozik rájuk.

Kizárólag a tisztítási és tárolási szempontjaink figyelembe vétele mellett termékeinkre önkéntes alapon vállalunk 3 hónap garanciát!A jótállás kezdő időpontja a termék Vásárlónak történő átadásának a napja (azaz a tmegrendelt termék Futárszolgálattól történő átvételének a napja).

Az önkéntes garancia nem vonatkozik a vásárló gondatlanságából illetőleg a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésre (karcolás, törés stb.); helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás továbbá a termék elvesztése esetén.
A garanciális ügyintézést kizárólag az eredeti számla bemutatása mellett van módunkban biztosítani.

A szállítás során bekövetkezett és csak a csomag felbontása után észlelt (észlelhető) sérülések szervízeléséről az adott szituáció pontos ismeretében tudunk felvilágosítást adni. Kérjük, ne feleljtse el, hogy sérült, bontott csomagot ne vegyen át, illetőleg ebben az esetben mindenképpen kérje jegyzőkönyv felvételét a kézbesítőtől!

Garanciával, jótállással kapcsolatban az info@glooglooshop.hu email címen, illetőleg további elérhetőségeinken várjuk megkeresését.

9.) ELÁLLÁS JOGA

2014. június 13-tól életbe lépett a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, mely több ponton változást hozott a Megrendelő/Vásárló és a Vállalkozás/Üzemeltető közötti szerződések részletes szabályait illetően.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szándékától. Elállási szándékát szóban (telefonon), postai úton és emailben is kifejezésre juttathatja (az elérhetőségeket lásd az Elérhetőségek menüpont alatt).

A 14 napos határidő a megrendelt termékek a Megrendelő/Vásárló által történt kézhezvétel napján kezdődik (a kézhezvétel napja a Magyar Posta Zrt. által kézbesített ajánlott levélküldemény Megrendelő/Vásárló általi átvételének aláírásával igazolt időpontja).

Interneten megrendelt, de személyesen történő átvétel esetén szintén élhet a Vásárló az elállási jogával.

Amennyiben az Üzemeltető nem tesz eleget az elállási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének úgy az elállási határidő 12 hónappal meghosszabbodik. A tájékoztatást tartós adathordozón is el lehet juttatni a vásárló részére. (A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tartós adathordozónak minősül az elekrtonikus levél!)

Üzemeltető kijelenti, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden egyes vásárlást visszaigazoló emailben tájékoztatja a Megrendelőt/Vásárlót az Elállási/Felmondási jogáról.

Az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül köteles visszatéríteni a Megrendelő/Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget, amennyiben a Vásárló a terméket visszaszolgáltatta, vagy a visszajuttatás megkezdésének tényét minden kétséget kizáróan igazolni tudta Eladó részére. Az elállási joggal élő Vásárlónak kötelessége a saját költségén visszajuttatni a terméket a webáruház Üzemeltetője részére. Fontos megjegyezni, hogy a Vásárló nem kötelezheti az Eladót a visszaszállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a Vásárlót terheli!

A vásárlót a termék visszaszállításának költségén kívül nem terheli semmilyen más költség, azonban kötelezhető a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítésére.

Amennyiben a Megrendelő/Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Vállalkozás/Üzemeltető az általa kínált fizetési mód igénybevétele után fizetendő díjat meghaladó további díjat nem terhelhet a Vásárlókra.

Amennyiben a Megrendelő/Vevő él a 45/2014 (II.26.) Korm. rendeltben meghatározott elállási jogával, úgy köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Vállalkozásnak vagy a Vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni.

A gloogloowebshop.hu webáruházban forgalmazott áruk körét figyelembe véve a törvény értelmében a Vevőt nem illeti meg az elállási jog a kifejezetten a Vevő kérésére, az ő által szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően előállításra került áru(k) esetében (pl. egyedi megrendelésre készült áru, névre szóló ajándékcímke stb.).

Melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozat-minta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

WiTech és Társa Kreatív Mérnöki Iroda Kft.
2095 Pilisszántó, Akácos-liget utca 4.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: ……………………………………… (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………………………………

10.) ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓK

2018. május 25-től Magyarországon és az Európai Unió országaiban hatályba lép az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR).
Átdolgozott, részletes Adatvédelmi Szabályzatunkat itt találja.
Adatvédelmi szabályzatunkat Pdf formátumban innen töltheti le.

11.) AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak.
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a webáruházon, illetőleg hogy a webáruházat más domainnév alá helyezze át. 
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2012. november 10.

(Utolsó módosítás: 2024. március 27.)

WiTech és Társa Kreatív Mérnöki Iroda Kft.

Kövess minket!

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres!
Szállító partnereink
Hírlevél feliratkozás
Vezetéknév: 
Keresztnév: 
E-mail: 
Biztonsági kód: 
Gépelje be a biztonsági kódot:

Feliratkozás

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.